Beställare

Jordnära bedriver hem för vård och boende, boendestöd i hemmet och utredningar för både unga och vuxna med olika psykosociala problem, missbruk och/eller viss neuropsykiatri.

Vi vill träffa både beställare och klient


Inför en placering av en klient är det viktigt att både klient och placerare får så bra information om Jordnära som möjligt och helst genomföra ett besök på enheten. Detta för att innan placering få en tydlig bild av behandlingen. Är detta inte möjligt, besöker vi gärna klienten på "hemmaplan" som ett första led i informationsutbytet innan placering.


Vid ett informationsbesök på enheten berättar vi bland annat om våra metoder, rutiner, regler och hur vi ser på sjukdomsbegreppet. 

Klienten får möjlighet att se miljön och ges också möjlighet till enskilt samtal med någon av våra behandlare medan remittenten får fortsatt information av föreståndare eller platschef.


Vi vill underlätta arbetet för socialsekreteraren genom att vara lyhörda för individuella behov, vi är:


  • Flexibla med resor, transporter och kommunikation via IT-lösningar
  • Positiva till och deltar gärna i nätverksarbete
  • Gärna samordnare och följer upp vård på ett tydligt sätt med utförliga månadsrapporter
  • Angelägna om god hållbarhet av vården genom en lång och utvärderad vårdkedja och vård med kvalité
  • Bra på att hitta möjligheter och individuella lösningar till utbildning, praktikplatser och fortsatt sysselsättning
  • Utrustade med flera lägenheter och utslussningsplatser
  • Inriktade på anhörigutbildning
  • Vi har god kunskap inom de målgrupper vi är verksamma