Våra enheter

Jordnära bedriver hem för vård och boende, boendestöd i hemmet och utredningar för både unga och vuxna med olika psykosociala problem, missbruk och/eller viss neuropsykiatri.

Jordnära Växa

Östra Ryd, Söderköping, 16 platser, varav 4 i utsluss


På Jordnära Växa välkomnas vuxna män och kvinnor över 18 år med beroendeproblematik. Även kriminalitet kan finnas med i klientens bakgrund.


Vi arbetar med 12-stegsterapi i grupp och enskilt, med alkohol- och drogterapeut, programmet Kriminalitet som livsstil, avslappning/stressreducerande metoder samt MI-samtal med behandlare.


Vi har sedan en längre tid sett ett behov av en utökad verksamhet.

Vi erbjuder därför en miljöterapeutisk inriktning parallellt med 12-steget. Det underlättar för klienterna att stabilisera sig, inför att bearbeta sitt/sina trauman.


Miljön kring Jordnära Växa är en utmärkt plats för att ge utrymme för natur, djur och trädgårdssysslor som är en välkänd friskfaktor


Tillsammans skapar vi en trygg hamn för att kunna vara närvarande och vila i sin egen kropp. Vägen dit består av hälsofrämjande aktiviteter.


På Jordnära Växa välkomnas klienter med eget husdjur (i mån av plats).


Läs mer under "Info till dig", klicka på den röda knappen Vuxna
Björkvik 26

Östra Ryd, Söderköping, 6 platser


På Björkvik 26 välkomnas pojkar och unga män, 15-18 år, med missbruks- och beroendeproblematik, eventuellt utagerande, kriminellt och självdestruktivt beteende.


Läs mer under "Info till dig", klicka på den röda knappen Pojkar


Alvvillan

Söderköping, 9 platser


Alvvillan välkomnar flickor och unga kvinnor, 15-18 år.

Flickorna eller de unga kvinnorna kan ha vuxit upp med omsorgsbrist i hemmet och/eller ha egna psykosociala- och/eller beteendeproblem


Läs mer under "Info till dig", klicka på den röda knappen FlickorSmedjan Familj 10

Söderköping


Smedjan är ett litet utredningshem med närhet till natur och trädgård.


Klargörande av resurser och stödfunktioner, sammanhang och förhållningssätt som Jordnära Omsorg bedömer kommer att behövas för klienten eller klienterna på kort och lång sikt.


Utredningen sker i miljöterapeutiskt sammanhang i team med psykolog, auktioriserad  socionom, legitimerad psykoterapeut och behandlingspersonal.


Utredningarna baseras på – om inget annat avtalas - BBIC (Barns Behov I Centrum) som vilar på tre grundpelare: 


  • Barnets behov
  • Föräldrarnas förmåga
  • Familj och miljömässiga faktorer


Målgrupp:

Familj, med barn

Utredningstid 10 veckor.