Info till dig

Jordnära bedriver hem för vård och boende, boendestöd i hemmet och utredningar för både unga och vuxna med olika psykosociala problem, missbruk och/eller viss neuropsykiatri.

Så kan vi hjälpa dig


Vi på Jordnära genomför utredningar och behandlingar för unga och vuxna samt familjer. Dessutom ger vi anhörigutbildning till föräldrar. Klicka på din knapp så får du mer information om vad vi kan erbjuda dig, ditt barn eller din familj.


Vi kan också vara stöd till arbetsgivare genom coachning, ledarutveckling, organisationsutveckling, personlig utveckling, rekrytering och stöd kring missbruk- och beroendefrågor.