Företagsstruktur

Jordnära bedriver hem för vård och boende, boendestöd i hemmet och utredningar för både unga och vuxna med olika psykosociala problem, missbruk och/eller viss neuropsykiatri.

Jordnäras företagsstruktur


Omsorgsbolagen Jordnära AB


 • Samordnar och utvecklar vård och omsorgsverksamheten
 • Bedriver missbruksvård och boendestöd i hemmet för personer med psykosociala problem, missbruk, psykiatri
 • Bedriver utbildningar
 • Föreläsningar
 • Pensionatboende/café
 • Storkök
 • Konferenser


Jordnära Omsorg AB


 • Bedriver HVB-verksamhet för barn och ungdomar ålder 15-18 år , psykosociala problem, missbruk, kriminalitet , viss neuropsykiatri
 • Neuropsykiatriska utredningar
 • Utredning av familj


Jordnära Växa AB


 • HVB för vuxna män och kvinnor över 18 år med beroendeproblematik, missbruk av olika slag
 • Neuropsykiatriska utredningar