Vår affärsidé

Jordnära bedriver hem för vård och boende, boendestöd i hemmet och utredningar för både unga och vuxna med olika psykosociala problem, missbruk och/eller viss neuropsykiatri.

Jordnäras affärsidé 


Med hjälp av samlade erfarenheter och funktionella nätverk inom olika branscher erbjuder vi goda förutsättningar för ett effektivt behandlingsarbete, meningsfull sysselsättning, utbildning och trygg omvårdnad och korta placeringstider.


Med hjälp av det naturligt enkla, medveten närvaro och urskiljning  i en fast struktur och anpassad miljö möter vi individuella behov med hjärta och värme.

 

Vi vill erbjuda professionell behandling, utredningar och möjligheter till att klara så väl utbildning som sysselsättning efter avslutad placering.


På våra små familjära enheter/avdelningar får klienter: barn/ungdomar/vuxna och familjer möjlighet att uppleva närhet och samhörighet.


Vi tror på att människor som har högre känsla av sammanhang ges större möjligheter att utveckla personliga egenskaper som optimism, förmåga att styra sitt liv och sociala talanger. 


Genom tydlig rapportering och kommunikation vill vi underlätta för våra uppdragsgivare att känna sig trygga med vården hos oss. 


Vi vill helt enkelt underlätta arbetet för "våra" socialsekreterare!