Vår vision

Jordnära bedriver hem för vård och boende, boendestöd i hemmet och utredningar för både unga och vuxna med olika psykosociala problem, missbruk och/eller viss neuropsykiatri.

Jordnäras vision


Vi ställer höga krav på oss själva och våra verksamheter och med våra ledstjärnor enkelhet,​ ​medveten närvaro​ och ​urskiljning​ möter vi respektfullt våra medmänniskor, så väl klienter, uppdragsgivare som samarbetspartners. 


  • Vi tror på ”att allt går” och vi fokuserar på möjligheter och kreativa lösningar. 
  • Vi ska alltid vara aktiva i informationsutbyte och samverkan med kommunens, näringslivets och individens nätverk.
  • Vi vill vara med och inspirera till motivation för positiv utveckling.


Vår vision är att vara inspiratörer och vägledare för värdigt humant behandlingsarbete.


  • Vi vill förknippas med att vara innovativa, kreativa, lösningsfokuserade och kompetenta.
  • Vi vill vara en självklar samarbetspartner för kommun, familjer, ungdomar, socialtjänst, skola och samhällsfunktioner för individuellt anpassad vård och omsorg.